Горди да обявим, че HID Mobile Access е ISO 27001 сертифициран!

ISO 27001 е един от най-широко признатите и международно приети стандарти за сигурност на информацията. С този стандарт се очертават и осигуряват изисканията за развиване, внедряване и поддръжка на  система за управление на информационната сигурност (ISMS), дефинирайки как организацията ще управлява и оценява информацията по-сигурно, включително приложимите контроли за сигурност за управление на информационния риск.

Пълен текст »

HID Mobile Access постигна съвместимост с общия регламент за защита на данните

HID Mobile Access постигна съвместимост с общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation), включително EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Какво означава това за потребителите на HID Mobile Access на практика? Гаранция, че техните данни са защитени в съответствие с изискванията на GDPR, независимо къде те съхраняват на територията

Пълен текст »