ISO 27001 е един от най-широко признатите и международно приети стандарти за сигурност на информацията. С този стандарт се очертават и осигуряват изисканията за развиване, внедряване и поддръжка на  система за управление на информационната сигурност (ISMS), дефинирайки как организацията ще управлява и оценява информацията по-сигурно, включително приложимите контроли за сигурност за управление на информационния риск.

Нашата ISO 27001 сертификация валидира, че сме изградили систематичен подход и ефективен контрол за поддържане на сигурността, поверителността, целостта и достъпността на данните на нашите клиенти. За да получим тази сертификация, ние преминахме през строги оценки на рисковете по сигурността на информацията, заплахи, уязвимости и въздействия. Сертификацията също така ни предостави рамка за постоянно наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на нашия процес на информационна сигурност.

С ISO 27001, потребителите на HID Mobile Access могат да бъдат сигурни, че ще получат:
Достъп до сигурни, надеждни и цялостни услуги, при които се използват най-добрите практики в информационната сигурност и неприкосновеност на личните данни
Постоянен ангажимент, че поверената информация се намира в сигурни ръце
  – HID Global съхранява конфиденциалната информация, гарантирайки, че само оторизирани служители могат да получат достъп до информацията базирано на принципа “само този който трябва да получи достъп до информацията ще я получи”
  – HID Global осигурява сигурен обмен на информация
Доверие в управлението на бизнес риска и начина на защита на информацията
Отлично бизнес разузнаване и непрекъснатост на бизнеса

HID Mobile Access® ISO 27001 сертификация – добре да се знае:
HID Mobile Access е първото облачно решение на HID Global получило ISO 27001 сертификация!
ISO 27001 сертификата за HID Mobile Access може да бъде свален от: https://www.hidglobal.com/certifications
Официалното съобщение за сертификацията може да бъде прочетено от тук: www.hidglobal.com/press-releases/hid-global-achieves-iso-27001-certification-hid-mobile-access
Сертификатът е издаден от Schellman & Company, LLC, водещ световен консултант със седалище в Съединените Американски Щати.
Допълнителна информация и детайли, можете да получите от официалната страница със сертификати на Schellman