HID Mobile Access постигна съвместимост с общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation), включително EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

Какво означава това за потребителите на HID Mobile Access на практика?

  • Гаранция, че техните данни са защитени в съответствие с изискванията на GDPR, независимо къде те съхраняват на територията на Европейския съюз или на територията на Съединените Американски Щати
  • Гаранция, че техните данни са защитени В процеса на съхранение обработка и/или предаване (както от Европа към САЩ така и обратно)
  • Гаранция, че само оторизирани служители могат да получат достъп до техните данни, базирано на принципа “необходимост да се знае”
  • Увереност, че получават достъп до сигурна надеждна и цялостна услуга при използване на най-добрите практики в информационната сигурност и защита на информацията.

В допълнение правилата за защита на информация на HID Secure Identity Services също бяха обновени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), включително Privacy Shield Frameworks и бяха направени достъпни на web страницата на SIS Portal-а. Новите правила са в сила от 1.Февруари.2018 и могат да бъдат прегледни чрез този линк here.

Постигането съответсвие с GDPR удостоверява, че нашите услуги се придържат към актуалното законодателство, нормативните изисквания и принципите за поверителност EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, както и демонстрира нашата ангажираност за осигуряване на сигурни, надеждни и цялостни услуги на нашите клиенти.