Серията Crescendo позволява реализиране на широк спектър от приложения – както физически достъп до врати, така и удостоверяване на база PKI, цифров подпис и криптиране на данни. Примерните варианти за използване включват и защитен достъп при автентификация в работни станции, уеб-базирани приложения за облачни услуги или VPN системи. Картата може да съхранява цифрови сертификати и/или да генерира стойности на еднократна парола.

Crescendo C1300 е двуинтерфейсна съвременна високотехнологична карта предназначена за високозащитени системи. Картата е част от HID екосистемата и използва ActiveID Applet Suite осигуряващ сигурно съхранение и защита на криптографските ключове и свързаните с тях цифрови сертификати и персонална информация.

Crescendo може да се използва в самостоятелен режим или централно управляван от ActivID Management System режим. Тя работи в комбинация с ActivClient middleware или ActivID appliance.

Освен това Crescendo е част от HID PIV Express и HID PIV Enterprise решенията, помагащи на организациите да подобрят решенията си за сигурност и да отговорят на все по-високите изисквания за сигурност.