iCLASS® SIO-Enabled (iCLASS® SE™) смарт картите на HID с технология MIFARE® са част от следващото поколение SIO-разрешителна платформа за контрол на достъпа, базирана на Trusted Identity Platform™ (TIP) на HID. Която се простира отвъд традиционния смарт картов модел. Тя предлага сигурност, базирана на стандартите, независима технология и гъвкава структура на данните, базираща се на Secure Identity Object (SIO), върху новата методология на HID за портативни удостоверения.

HID MIFARE удостоверения имат структура и капацитет на паметта да съхраняват множество приложения върху едно удостоверение. Защитените отделни сектори, всеки от които е защитен от комплект от два ключа и програмирани условия за достъпа, позволяват сложни приложения и допълнително надграждане. Данните върху картата са защитени с криптирани ключове, използвани в процеса на взаимно удостоверяване.

Основни характеристики на смарт картата iCLASS® SE с технологични характеристики MIFARE:

  • Гарантира достоверността на данните и тяхната поверителност чрез многопластовата сигурност на SIO на HID.
  •  HID Global’s TIP за защитени данни.
  • SIO защитата на данните предотвратява копирането им чрез свързване на обект към определено удостоверение.
  • Нова платформа за контрол на достъпа, която предлага защита, базирана на стандартите, независима технологияа и гъвкава структура на данните за самоличност.

iCLASS® SE картата с MIFARE технология е 13.56 MHz read/write безконтактна смарт карта с размер на кредитна карта, която може да има разнообразни приложения като контрол на физическия достъп, логване в компютъра, биометрично удостоверяване, запис на време и присъствие, безкасово плащане, обществен транспорт, клиентски карти и карти за самоличност.

Технически параметри

Typical Maximum Read Range*

  • Up to 4″

*Dependent upon installation conditions.

Dimensions

  • 2.125″ x 3.375″ x .03″ (5.4 x 8.57 x 0.076 cm)

Memory Type

  • EEPROM, 1Kbyte (8,192 bits) or 4 Kbytes (32,768 bits)

Multi-Application Memory

  • MIFARE 1K: memory arranged in 16 64-byte Sectors
  • MIFARE 4K: memory arranged in 40 Sectors: 32 sectors of 64 bytes, 8 sectors of 256 bytes

Warranty

  • Lifetime