SIO®-Enabled MIFARE + Proximity cards на HID Global са част от SIO-enabled платформата от следващо поколение за контрол на достъпа, базираща се на структурата на Trusted Identity Platform® (TIP™) на HID Global. Излизайки извън традиционния смарткартов модел, платформата предлага защита, базирана на стандартите, независима технология и гъвкава структура за идентификация на данните, базираща се на Secure Identity Object (SIO), върху новата методология на HID за портативни удостоверения.

HID MIFARE удостоверения имат структура и капацитет на паметта да съхраняват множество приложения върху едно удостоверение. Защитените отделни сектори, всеки от които е защитен от комплект от два ключа и програмирани условия за достъпа, позволяват сложни приложения и допълнително надграждане. Данните върху картата са защитени с криптирани ключове, използвани в процеса на взаимно удостоверяване.

Характеристики на SIO-enabled MIFARE Classic + Prox карта:

 • Осигурява автентичността и неприкосновеността на данните чрез многопластовата сигурност на HID Global’s SIO.
 • HID Global’s TIP за защитени данни.
 • SIO защитата на данните предотвратява копирането им чрез свързване на обект към определено удостоверение.
 • 125 KHz Proximity с удобен спектър на разчитане и гъвкав формат за програмиране.
 • 13.56 MHz read/write безконтактна SIO-enabled MIFARE + Prox смарт карта с размер на кредитна карта и може да има разнообразно приложение като контрол на физическия достъп, логване в компютър, биометрично удостоверяване, запис на време и присъствие, безкасово плащане, обществен транспорт, клиентски карти и карти за самоличност.

Технически параметри

Typical Maximum Read Range*

 • Up to 4″ for MIFARE
 • Up to 7“ for Prox

*Dependent upon installation conditions.

Dimensions

 • 2.125″ x 3.375″ x .03″ (5.4 x 8.57 x 0.076 cm)

Card Construction

 • Model 3500/3506: Thin, flexible polyvinyl chloride (PVC) laminate for MIFARE Classic 1KB (3500) and 4 KB (3506)
 • Model 3550/3556: Composite Polyester/PVC for MIFARE Classic 1KB(3550) and 4KB (3556)

MIFARE Memory Type

 • EEPROM, 1KB (8,192 bits) or 4 KB (32,768 bits)

Multi-Application Memory

 • MIFARE 1K: memory arranged in 16 64-byte sectors
 • MIFARE 4K: memory arranged in 40 sectors: 32 sectors of 64 bytes, 8 sectors of 256 bytes

Warranty

 • Lifetime