HID Global’s dual frequency iCLASS Seos® + Prox смарт карта, позволява безпроблемна миграция от 125 кХц технология към високочестотно Seos  решение при бъдеща промяна. Картата дава възможност на клиентите да увеличат максимално инвестициите си, като едновременно поддържат широко разпространената нискочестотна технология, заедно с повишената сигурност на Seos.

iCLASS Seos смарт картите също така дават възможност на потребителите да използват двойна идентичност в едно удостоверение, предоставяйки истинско решение „one card“ за физически и логически приложения за контрол на достъпа. Удостоверенията могат да бъдат програмирани да отварят врати и да имат достъп до ИТ ресурси, тъй като те са предвидени да поддържат други приложения, включително удостоверяване за еднократна парола (OTP) за влизане в мрежата.

Основни функции:

  • Универсално удостоверяване – Решение за избор при компании, търсещи най-съвременни системи за контрол на достъпа и смарт карти с мултифункционални-приложения.
  • Повишена оперативна съвместимост – Отвореното и базирано на стандартите решение е съвместимо с бъдещите технологии и може да съхранява данни за множество приложения, които са независимо защитени (като част от архитектурата на защитната стена).
  • Ефективно смекчаване на риска – Предоставя защита срещу нападения и навременна рехабилитация.
  • Подобрена защита – Не съобщава за никакви проследими идентификатори по време на сесиите за картите, за да предотврати разкриването или клонирането на данни от картите от неразрешени страни.
  • По-голяма възвращаемост на инвестициите (ROI) -Програмируемите карти се основават на надеждна платформа. Включваща доживотна гаранция.
  • Част от платформата iCLASS SE® на HID Global – базирана на своя модел за данни SIO (Secure Identity Object®) и на Trusted Identity Platform® (TIP ™) за повишена сигурност и адаптивност.