Документи

  • iCLASS® Seos™ Card

    Продуктова спецификация на картите от серията iCLASS® Seos™ Card

  • Multi-Technology Dual High Frequency Cards

    Продуктова спецификация на картите от серията Multi-Technology Dual High Frequency Cards

  • iClass Tag

    Продуктова спецификация на картите от серията iClass Tag