Типични среди за тези четци се включват здравеопазването, фармацевтичните, финансовите услуги, предприятията, правителствата и други агенции, търсещи по-голяма сигурност и управление на достъпа.
Новият четец има интегриран криптографски модул, поддържащ подобрени схеми за сигурност като Secure Identity Object ™ (SIO). HID Global SIO предлага висока степен на сигурност, базирана на стандартите, независимост от технологиите и гъвкава структура от данни за самоличността.
Четецът поддържа Seos® и е част от платформата iCLASS SE®. Той осигурява многослойна защита, която напълно използва технологията за защита на HID картата за допълнителна защита на данните за самоличност.
Четецът е интегриран и тестван с помощта на ActivID® ActiveClient, ActivID® Applets и HID Trusted Tag® на HID Global.

Технически параметри

  • Използва съществуващите карти на служителите – Разширява използването на съществуващите карти за достъп на служителите за достъп до компютъра или компютърната мрежа.
  • Поддържа Seos и част от платформата iCLASS SE – Осигурява многопластова защита, която осигурява допълнителна защита на данните за самоличност.
  • Подобрена системна защита подържаща високо честотни карти – включващи iCLASS Seos®, iCLASS SE®, iCLASS Elite®, iCLASS® , MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® и други SIO-разрешени удостоверения.
  • CCID поддръжка – – премахва необходимостта от инсталиране на драйвери на стандартни операционни системи.

 

Документи