По-долу са поместени последните варианти на ръководството за поръчки – т.нар. How To Order Guide (HTOG).

Изключителното многообразие на продукти предлагани от HID Global е свързано с точно дефиниране на продуктовата функционалност. Всеки един символ от продуктовия номер описва точно определен параметър, възможност или функционалност на продукта. В ръкодството детайлно са описани стъпките по определяне на пълния партиден номер на желания от вас продукт.

Друг вариант е да използвате Продуктовия конфигуратор на HID Global. Към момента продуктовия конфигуратор е предназначен само за карти.

Готови сме да доставим всеки един продукт от продуктовата гама на HID Global с точно определен партиден номер.

Документи