Crescendo картите позволяват реализиране на широк спектър от приложения като PKI автентификация, цифрово подписване и криптиране на данни. Картите също включват защитени данни за логване в работни станции и лаптопи, уеб-базирани приложения за облачни услуги или VPN системи. Картата може да включва цифрови сертификати и/или да генерира стойности за еднократна парола.

Crescendo 144K FIPS е хибридна карта със сертификат NIST FIPS 140-2 на Националния институт за стандарти и технологии на САЩ. Предлага се с избор на Seos, iCLASS, MIFARE Classic или MIFARE DESFire безконтактна част с опция HID или Indala Prox. Може да бъде доставена във вариант ActivKey SIM.

Crescendo могат да се използва в самостоятелен режим или като част ActivID Management System в комбинация с ActivClient middleware или с HID Global ActivID appliance.
Освен това Crescendo е част от HID PIV Express и HID PIV Enterprise решенията, които помагат на организациите да подобрят решенията си за сигурност, да отговарят на изисквания наложени от стандарти и регулации и да улеснят всекидневната работа на потребителите.