Картите на LEGIC®, поддържащи технологията SIO Technology на HID Global, са идеални за организации, които искат да мигрират от LEGIC prime 1024 към технологията MIFARE DESFire ™ EV1.

LEGIC мулти – технологичните карти дават възможност на организациите да използват SIO MIFARE DESFire EV1 удостоверения за безпроблемна миграция към HID Global’s iCLASS SE платформи, осигуряващо по-голяма сигурност при бъдещи решения, оперативна съвместимост и повишена производителност. Картите също са съвместими с LEGIC Prime 1024 и съвместими със съществуващите на пазара  LEGIC четци.

LEGIC мулти-технологичните карти са част от широк кръг продуктова линия базирана на trusted Genuine HID® решения на пазара и осигуряват гарантирана съвместимост с всички HID четци .

Технически параметри

  • Поддържа използването на SIO Solution  за MIFARE DESFire EV1 с LEGIC prime 1024 в един сертификат.
  • Съвместими с наличните LEGIC prime четци.
  • В съответствие с  ISO/IEC стандарти за дебелина и възможност за използване с всички видове принтери за карти.
  • Предлагат се с магнитна лента, контактен смарт чип и PVC или композитно картово тяло за по-взискателна среда.
  • Произвеждат се с визуална защита и функция за борба с фалшифицирането или собствено лого.MIFARE и DESFire са регистрирана търговска марка от NXP B.V в САЩ и други юридически организации, и се използват само с лиценз. LEGIC® е регистрирана марка от LEGIC Identsystems AG.