Иновативният FlexSmart DESFire Adhesive Tag на HID може да превърне ID badge пластика в безконтактна смарт карта. Улеснява преминаването от технология magstripe или barium ferrite, като добавят DESFire към вашата контактна смарт карта, това става като просто се прикрепя малкия  DESFire Adhesive Tag към вашата съществуваща карта. Слепващият DESFire Adhesive Tag се придържа към всяко неметално устройство, като например мобилен телефон или PDA.

HID FlexSmart DESFire Adhesive Tag е идеален за разнообразни приложения, като контрол на достъпа, безкасово плащане, градски транспорт, корпоративни приложения, клиентски карти и карти за самоличност.

Смарт картата на HID DESFire разполагат с 4 KB динамична памет, подредена в лесни за дефиниране папки и файлове с данни. Данните в DESFire смарт картата могат да бъдат шифровани с алгоритъм за надеждно кодиране на данни (3DES), който осигурява защитата на данните в смарт картата преди, по време и след транзакцията, както и между папки и файлове в рамките на самата карта.

Основни характеристики на DESFire Tag:

  • Висока сигурност – технологията DESFire включва взаимно удостоверяване, DES и тризначно DES криптиране на данни със уникален 56-битов сериен код.
  • Бързо обработване и обмен на данни – Сроковете на транзакциите са по-малки от 100 милисекунди.
  • Upgrade tool – Предоставя сигурност на безконтактната технология на DESFire при четене / запис, събрани в малък пластмасов корпус в форма на диск.
  • Ефективност – Предимствата на безконтактните смарт карти е че са без разходи за нови баджове.
  • Удобство – Лесно закрепване към лична карта или друго неметално устройство.
  • Качество – маркерът е защитен с гаранция за цял живот.

Технически параметри

Typical Maximum Read Range*
Up to 2″ (5.0 cm)

Dimensions 
1.285″ dia x .07″ (3.26 cm dia x .18 cm)

Card Construction
Matte White Lexan with Adhesive Back

Memory Type
EEPROM, 4 Kbytes (32,768 bits)

Multi-Application Memory
Dynamic Memory structure, up to 28 applications

Warranty
Lifetime – see Sales Policy for complete details