iCLASS® четците/записвачките/ и картите създават възможност приложенията за контрол на достъпа да бъдат по-мощни, по-гъвкави и най-важното, предлагат засилена защита чрез криптиране и взаимно удостоверяване.

Използвайки 13.56 MHz технологична платформа, безконтактния четец/записвачка/  iCLASS RW100 Reader/Writer 6101  за смарт карти съчетава по-широк диапазон на четене и повишена сигурност на технологията за смарт карти.

Поддържайки приложения за четене и запис на смарт карти, RW100 чете/записва потребителските данни в HID iCLASS удостоверенията, предлагайки се във вариант 2k бита (256 Byte), 16k бита (2k Byte) или 32k бита (4k Byte) за съхранение на данни. Приложенията за четене и писане на смарт карти включват ИТ защитено удостоверяване, биометрично съхранение на шаблони, цифрова парична наличност, време на присъствие, използване на оборудване/материали или пропусквателен режим и транзитно преминаване на хора.

Опит с подобрена гъвкавост:

  • Използва един четец на смарт карти, за да чете стандартни данни от HID iCLASS удостоверения или уникални серийни номера от MIFARE® карти.
  • Изходът на четеца е Wiegand и лесно се свързва с повечето съществуващи панели за контрол на достъпа с Wiegand протокол.
  • За да поддържат приложения за четене и запис, двупосочният RS232 сериен порт осигурява връзка с компютър или микроконтролер.

Напреднала сигурност:

  • Цялото RF предаване на данни между картата и четеца на смарт карти се криптира, като се използва сигурен алгоритъм.
  • Чрез използването на стандартни техники за шифроване в индустрията и усъвършенствани системи за управление на ключове, iCLASS намалява риска от компрометиране на данни или дублиране на карти.

Бъдете сигурни в познанието:

  • iCLASS отговаря на стандарта ISO 15693 за безконтактна технология за смарт карти.
  • Стандартите са важни в технологиите за смарт карти, тъй като те дават възможност на много разработчици на оборудване и приложения да работят с технологията на смарт картата и да създадат по-широк спектър от приложения за картата.
  • Технологията iCLASS може да разшири използването на вашите данни за контрол на достъпа до други приложения днес и утре.

Технически параметри

Typical Maximum Read Range*
Up to 3.25″ (8.9 cm) with HID iCLASS® Card
Up to 1.5″ (3.8 cm) with HID iCLASS Key / iCLASS Tag
Up to 2″ (5.1 cm) with MIFARE / DESFire Card (CSN)

*Using ISO 15693 mode (except MIFARE).

Dimensions
1.9″ x 4.0″ x .9″ (4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm)

Card Compatibility
The iCLASS RW100 reader is compatible with all iCLASS credentials. The reader’s versatility allows it to read credentials meeting several ISO standards:

15693 – read/write; 2k bit (256 Byte), 16k bit (2k Byte) and 32k bit (4k Byte) iCLASS credentials
14443A – read only; MIFARE (serial number)
14443B – read/write; 16k bit (2k Byte) iCLASS credentials
Warranty
Lifetime