iCLASS® четците/записвачките/ и картите създават възможност приложенията за контрол на достъпа да бъдат по-мощни, по-гъвкави и най-важното, предлагат засилена защита чрез криптиране и взаимно удостоверяване.

Използвайки технологичната платформа 13.56 MHz, безконтактния четец/записвачка/ iCLASS RW300 Reader/Writer 6111 за смарт карти съчетава по-широк диапазон на четене и повишена сигурност на технологията за смарт карти.

Поддържайки приложения за четене и запис на смарт карти, RW300 чете/записва потребителските данни в HID iCLASS удостоверенията, предлагайки се във вариант 2k бита (256 Byte), 16k бита (2k Byte) или 32k бита (4k Byte) за съхранение на данни. Приложенията за четене и писане на смарт карти включват ИТ защитено удостоверяване, биометрично съхранение на шаблони, цифрова парична наличност, време на присъствие, използване на оборудване/материали или пропусквателен режим и транзитно преминаване на хора.

Основни функции:

Опит с подобрена гъвкавост:

 • Използва един четец за смарт карти, за да чете стандартни proximity данни от HID iCLASS удостоверения или уникални серийни номера от MIFARE® карти.
 • Увереност, че четецът ви притежава изход с Wiegand, който лесно се свързва с повечето съществуващи панели за контрол на достъпа чрез протокола Wiegand.
 • За да поддържат приложенията за четене и запис, двупосочният RS232 сериен порт осигурява връзка с компютър или микроконтролер.

Оценка за напреднала сигурност:

 • Цялото RF предаване на данни между картата и четеца на смарт карти се криптира, като се използва сигурен алгоритъм.
 • Чрез използването на стандартни техники за шифроване в индустрията и усъвършенствани системи за управление на ключове, iCLASS намалява риска от компрометиране на данни или дублиране на карти.

Сигурност в използването:

 • iCLASS отговаря на стандарта ISO 15693 за безконтактна технология за смарт карти.
 • Стандартите са важни в технологиите за смарт карти, защото те дават възможност на много разработчици на оборудване и приложения да работят с технологията на смарт картата и да създадат по-широк спектър от приложения за картата.
 • Технологията iCLASS може да разшири използването на вашите данни за контрол на достъпа до други приложения днес и утре.

Технически параметри

Typical Maximum Read Range*
2-3.0″ (5.0-7.6 cm) with HID iCLASS® Card
1″ (2.5 cm) with HID iCLASS Key
1″ (2.5 cm) with HID iCLASS Tag
1.5-2.0″ (3.8-5.0 cm) with HID iCLASS Prox
1-2″ (2.5-5.0 cm) with MIFARE Card (serial number only)

*Using ISO 15693 mode (except MIFARE).
Dependent upon installation conditions.
Please note that all iCLASS credentials are available in either a 2k bit (256 Byte) or 16k bit (2k Byte) configuration.

Dimensions
3.30″ x 3.30″ x .75″ (8.38 cm x 8.38 cm x 1.91 cm)

Card Compatability
The iCLASS RW300 reader is compatible with all iCLASS credentials. The reader is versatility allows it to read credentials meeting several ISO standards:

 • 15693 – read/write; 2k bit (256 Byte), 16k bit (2k Byte) and 32k bit (4k Byte) iCLASS credentials
 • 14443A – read only; MIFARE (serial number)
 • 14443B – read only CSN

Warranty
Lifetime